• 1399/03/15
  • 135

ديزل هواخنك

موتورديزل هواخنك که بیشتر در مناطق سردسیر جهان از آنها بهره برداری میشود بسته به نوع و جایگاه خود از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشند و ميتوان موتورديزلهای ساخت شرکت دويتس را از نمونه های بارز و با کیفیت این مدل از موتورهای دیزلی عنوان نمود كه هواي متعارف با دمای مناسب بدلیل سرمای نسبی مناطق مورد استفاده ازسمت خارج توسط بلوئر موتوردیزل مکش گردیده و بدین ترتیب از قسمت جلوي ديزل بسمت داخل موتور براي خنك كاري سرسيلندرها و كولر روغن با دبي مناسب وارد محفظه بسته دیزل میشود و از قسمت تحتانی به بیرون رانده میشود ( از طریق آکاردئونی های هوا – محفظه خروجی ).

اين نوع ديزلها داراي سيلندرهاي شياردار هستند كه هوا بتواند از طريق ورود به اين شيارها، گرماي سرسيلندر را جذب و موتور را خنك نمايد.

عمدتاً كولرهاي روغن بعد از بلوئر و در مدخل ورودي هواي تازه قرار دارند.

گفتنی است هوای گرم از طریق آکاردئونیهای طرفین دیزل از مجاورت کولر روغن و سرسیلندرهای دیزل خارج شده تا هوای تازه مجدداً از طریق بلوئر به داخل محفظۀ خورجینی وارد شود.

شايان ذكر است درخصوص اين ديزلها بايد اذعان داشت كه عمدتاً در مناطق سردسير كه دماي هوا اكثراً در مجاورت صفر درجهْ سانتيگراد بوده و خطر يخزدگي آب مسير كولينگ موتور ديزلهاي آب خنك است از اين مدل از موتور ديزلها استفاده ميشود و به همين دليل در توان برابر از نظر ابعاد موتور ديزلهاي هواخنك داراي سايز بزرگتري ميباشند.