• 1399/03/16
  • 182

دیزل ژنراتور کوپله فابریک

دیزل ژنراتور ها عمدتاً بصورت کوپله در کارخانجات سازنده، مطابق استانداردهای بین المللی براساس جداول خاص تولید شده و سپس جهت بهره برداری به بازار عرضه میگردد، به همین دلیل همراه با استند و موتور، ژنراتور، رادیاتور و یک تابلو کنترل با حفاظت مینیمم سیستم توسط کارخانه مطابق مشخصات GENSET تولید و بعنوان بیس مورد نیاز در اختیار User نهایی باتوجه میزان توان مورد نیاز عمدتا برحسب کیلووات یا اسب بخار، قرار میگیرد.

این قبیل دیزل ژنراتورها بر اساس درخواست مشتری و طبق SLA های مورد نیاز سفارش داده شده پیشین و ارزیابی شده توسط گروه R&D کارخانه و از روی جداول تولیدی کارخانه سازنده تهیه و موتور دیزل و تجهیزات جانبی بصورت یکپارچه دراختیار اشخاص یا شرکتهای درخواست کننده قرار میگیرد.

درصورت احراز شرایط فنی درخواستی از سوی سازمان، شرکت، نهاد یا فرد درخواست کننده مطابق جداول استخراج شده، موتورهای دیزلی کوپله فابریک میتوانند مناسب بوده و تامیین کننده شرایط مورد نیاز برق اضطراری در هنگام نیاز باشد.

بیشتر مشتریانی که در خصوص تامین برق اضطراری مورد نیاز خیلی متخصص و متبحر درخصوص برندهای مختلف موتور دیزل، انواع ژنراتورها، تابلوهای کنترل و تجهیزات جانبی دانش فنی مورد نیاز را نداشته و یا ضرورتی به داشتن GENSET با شرایط خاص و تکنیکال ویژه نباشند، اینگونه تجهیزات با کوپل فابریک، میتواند هم بلحاظ ساختاری و هم درخصوص هزینه های تمام شده، از جایگاه مناسبی برخوردار باشند.