• 1399/03/16
  • 172

برق ایمنی

برق ایمنی، همانگونه که از نامش پیداست بمنظور ایمنی و حفظ سلامت تجهیزات و بویژه انسانها در بیمارستانها و سایر مراکز درمانی و همچنین اماکنی که یک لحظه قطعی برق باعث بروز خسارت میشود بکار گرفته میشود.

برق ایمنی از تجهیزاتی همچون منبع ذخیره کننده انرژی همچون باطریها که غالباً خشک بوده، بهره میبرند و بر اساس توان مورد نیاز آمپر ساعت باطریهای مورد نیاز تعیین میگردد.

برق ایمنی میتواند مکمل برق اضطراری باشد.

همانگونه که میدانیم برای تولید انرژی الکتریکی AC از منابع DC از اینورترها استفاده میشود.

لاجرم در UPS ها از اینورتر بر مبنای توان مورد نیاز مصرف کننده استفاده میشود تا بمحض قطع برق اصلی، برق مورد نیاز از طریق این باطریها و توسط اینورتر به تجهیزات مورد نیاز برسد.

شایان ذکر است برخی تجهیزات باتوجه به اهمیت و ویژگی خاص خود دارای باطری سرخود بر روی تجهیزاتشان میباشد.

نکته بسیار مهم:

باتوجه به آمپر ساعت باطریها، مدت زمان تامین نیرو از سوی باطریها و بعبارتی UPS محدود بوده و درصورت عدم متصل شدن مجدد برق سراسری، تجهیزات مهم درحال بهره برداری بدلیل افت ولتاژ باطری خاموش خواهند شد.

در اینجا اهمیت دیزل ژنراتورها بعنوان منبع تامین نیروی اضطراری بیشتر مشخص میگردد که میتواند در شرایط نامتعارف بصورت دائم کار بهر برداری شود، بی آنکه نیازی به وصل مجدد برق سراسری در مدت محدود باشد.

صرفاً میبایست سوخت مورد نیاز به مقدار کافی در دسترس باشد.

 

درخاتمه برای اماکن مهم می بایست هم برق ایمنی و هم برق اضطراری در نظر گرفت تا تحت هیچ شرایطی با خاموشی و قطع شبکه حتی برای یک لحظه نیز مواجه نشویم و منابع تغذیه پایدار داشته باشیم.