• 1399/03/16
 • 126

گزارش کاربرد پذیری سایت دانشگاه فرهنگیان

برای مطلب امروز گزارش کاربردپذیری سایت دانشگاه فرهنگیان را خدمت شما عزیر ارائه می کنم که با توجه به سال 94 مورد بررسی قرار گرفته است.

شاخص های موثر در گزارش 

 1. کاربرد پذیری صفحه اصلی
 2. جهت گیری کارها و عملکرد ها
 3. ناوبری و معماری اطلاعات
 4. فرم ها و ورد داده ها
 5. اعتبار و اطمینان
 6. نوشته ها و کیفیت نوشته ها
 7. لی آوت (layout) صفحه و طراحی بصری
 8. کاربردپذیری جستجو
 9. کمک ، بازخورد و تولرانس خطا

توجه : برای درک بهتر نمودار را با جملاتی همانند موارد ذیل ، تحلیل نمایید.

 • در تمامی بخش ها دارای نقطه قوت هستند اما در بخش جستجو کمی جای کار دارد
 • در تمامی بخش ها ضعیف عمل شده اما بخش محتوا عالی می باشد
نام وب سایت آدرس اینترنتی
دانشگاه فرهنگیان

Cfu.ac.ir

 

نتیجه

تعداد پاسخ

تعداد سوال

نمره خام

 

100%

18

18

18

صفحه اصلی

96%

25

26

23

جهت گیری کارها و عملکرد

95%

20

22

18

ناوبری و معماری اطلاعات

95%

22

23

20

فرم ها و ورود داده ها

100%

11

11

11

اطمینان و اعتبار

95%

22

22

20

کیفیت نوشته و محتوا

97%

38

38

36

لی آوت صفحه و طراحی بصری

78%

18

20

10

جستجو

85%

27

27

19

کمک، بازخورد و تولرانس خطا

94%

201

207

 

مجموع امتیاز ها


گزارش کاربرد پذیری دانشگاه فرهنگیان