• 1400/07/30
 • 603

استاندارد های ساختار محتوایی (information structure) بخش دوم

از نکات بسار اساسی در زمینه فرانت نرم افزار رعایت اصولی است که باعث می شود کاربر در ارتباط با آن دچار سرگردانی نشود رعایت اصول ساختار محتوایی سایت می باشد.

استاندارد های ساختار محتوایی (information structure) بخش اول

 • امکان برقرای ارتباط با مدیر وبگاه [1]
 • امکان نظردهی درباره ساختار سایت و سازماندهی محتوا [2]
 • تهیه دسترس پذیر و موضوعی نقشه سایت [3]
 • ایجاد بخشی برای دسترسی به مطالب پر مخاطب [4]
 • توجه به چیدمان مناسب گزینه های منو [5]
 • رعایت پیوند های صحیح درونی و بیرونی [6]
 • طراحی متناسب با دستگاه های قابل حمل (تبلت ، موبایل) [7]
 • تناسب دامنه و پسوند وب گاه با نام موسسه  [8]
 • ذکر تاریخ بروزرسانی سایت [9]
 • نبود خطا های املایی و نگارشی [10]
 • ذکر مشخصات سازمان / شخص مسئول محتوا [11]
 • ارائه محتوای چند رسانه ای ، عکس ، صوت ، فیلم [12]

 

[1]   این مورد متناسب با شناخت نیازها و مخاطب شناسی و اینکه به سایت هویت داده شود می تواند در صفحه درج شود . که کاربر بتواند با کسی مطالب را در سایت درج می نماید مکاتبه نماید که بهترین حالت به صورت برخط یا انلاین می باشد و در موارد ثانویه وجود ایمیل مدیر سایت و یا وجود یک فرم می تواند این استاندارد را رعایت نماید .

 

[2]   این بخش متناسب با سیاست سازمان می تواند در بخش شناخت نیاز ها  و سازماندهی محتوا  در نظر گرفته شود .

 

[3]    این بخش باید طوری ایجاد شود که مخاطب در صورت مراجعه به آن بتواند به اطلاعات خود دسترسی پیدا کند و این مسئله در بخش  سازماندهی محتوا ایجاد می شود .

 

[4]    متناسب با شناخت نیازها ، بخش محتوایی برای این BOX  در صفحه در نظر گرفته می شود

 

[5]   متناسب با شناخت نیاز ها و فرآیند کاری صورت گرفته ترتیب گزینه های منو تعیین می شود . 

 

[6]   این مورد بسیار مهم می باشد که تشخیص دهیم لینکی به تب دو رجوع پیدا کند بهتر است یا در تب جاری اینکار صورت پذیرد اما در هر صورت قانون لینک های خارجی باید خارج از سایت و در تب دوم صورت پذیرد و این قانون صرفا برای آن دسته از لیک هایی داخلی است که بنا به شناخت نیاز ها و مخاطب در بخش سازماندهی صفحه تعیین می شود در صفحه جاری باز شود یا در تب جدا

 

[7]   متناسب با شناخت نیاز سازمان برای این مورد نیز سازماندهی محتوای مخصوص ایجاد می گردد .

 

[8]   با توجه به شناخت نیاز و نوع بیزینس (business)  این مورد مشخص می شود و در زمان نصب مراحل اجرای آن پیگیری می شود .

 

[9]    این مورد باید در زمان شناخت نیاز ها مشخص و در زمان سازماندهی اطلاعات بخشی برای آن در نظر گرفته شود . و بهتر است سند توضیحی نیز در صورت صلاحدید از شرایط و زمان بروز رسانی تهیه شود .

 

[10]   این استاندارد در زمان شناخت نیازهای محتوایی مخاطب که باید از در سایت درج شود و بسیار مهم است که متن آن از لحاظ نگارشی مورد بررسی قرار گرفته باشد . که  در بخش های دیگر متناسب ایجاد شود .

 

[11]   با توجه به شناخت نیاز ها  و در صورت خواست مشتری  صرفا در سایت خبری بنا به ضرورت از درج نام ها خودداری می شود اما در سایر انواع سایت ذکر مشخصات سازمانی یک ضرورت و برای سازمان هویت آفرین است .

 

[12]  با توجه به شناخت نیاز سازمان مربوطه می تواند برای معرفی  مورد استفاده قرار گیرد و در چینش محتوایی نیز تاثیر دارد .